Skip to main content

Irish Aid Annual Report 2022

Irish Aid Annual Report 2022

In 2022, the Government of Ireland invested almost €2.3 billion in Official Development Assistance (ODA).

Read more

Online Workshops for Students

Online Workshops for Students

Delivered by our Irish Aid Centre Facilitators, our pre-recorded workshops aim to teach post-primary students about the work of Irish Aid and the Sustainable Development Goals.

Learn More

A Better World

A Better World

Ireland’s new policy for international development has been published, providing the framework for Ireland’s expanding development cooperation programme in the decade ahead. A Better World charts a clear way forward to achieve our ambition of a more equal, peaceful and sustainable world, shaping and protecting our stability, our prosperity, our shared interests and our common future. 

View the Policy

The Operational Framework for Multilateral Engagement on Development: outlines guiding principles for the Department of Foreign Affairs' partnerships with multilateral organisations in relation to development cooperation. 

Photo credit: UNDP

Read More

Céard a dhéanaimid

Céard a dhéanaimid

Is é an aidhm atá lenár gclár cúnaimh an bhochtaineacht agus an t‑ocras a laghdú, go háirithe san Afraic fho-Shahárach san áit is mó gátar.

Leigh

Glac Páirt

Glac Páirt

Glac páirt sa chomhrac i gcoinne na bochtaineachta domhanda agus an ocrais.

Leigh

Ár gcur chuige i leith géarchéimeanna

Ár gcur chuige i leith géarchéimeanna

Tá sé mar rún againn beatha a thabhairt slán, fulaingt a mhaolú agus dínit an duine a choimeád le linn géarchéimeanna daonnúla agus ina ndiaidh.

Leigh

Tíortha ina n-oibrímid

Tíortha ina n-oibrímid

Cé go dtacaímid le hobair i líon mór tíortha ar fud an domhain forbraíochta, is ar an Afraic fho-Shahárach is mó atáimid dírithe.

Leigh

Tuilleadh eolais

Ár Réimsí Oibre

Ár Réimsí Oibre

Dírímid go háirithe ar ocras agus ar obair i raon leathan earnálacha ina rannchuidítear le fás inbhuanaithe agus cothrom.

Leigh
Cé leis a mbímid ag obair

Cé leis a mbímid ag obair

Tá gá le comhghníomhaíocht ón bpobal forbartha domhanda chun tabhairt faoin mbochtaineacht agus faoin ocras.

Leigh
Torthaí

Torthaí

Is ceart daonna bunúsach atá san oideachas agus tá sé de chumas aige timthriall na bochtaineachta a bhriseadh, do mhná agus do chailíní go háirithe.

Oideachas a Fheabhsú
Teagasc agus Foghlaim

Teagasc agus Foghlaim

Faoi na dúshláin maidir le ceartas domhanda a bhaineann leis an domhan s’againne?

Leigh
Tíortha ina n-oibrímid

Tíortha ina n-oibrímid

Cé go dtacaímid le hobair i líon mór tíortha ar fud an domhain forbraíochta, is ar an Afraic fho-Shahárach is mó atáimid dírithe.

Leigh
Glac páirt

Glac páirt

Glac páirt sa chomhrac i gcoinne na bochtaineachta domhanda agus an ocrais.

Leigh

Latest Tweets from @Irish_Aid

Follow us on Twitter

Athbhreithniú Bliain Chúnamh Éireann 2017

Féach ar athbhreithniú ar ár gcuid oibre i 2017